Adres na korespondencję pocztową

COMPUTING SCIENCE - POLSKA Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 9
PL- 66-620 Gubin
- POLSKA -


Partner

COMPUTING SCIENCE
Elzbieta Pac-Malotka
Ostrower Damm 10
D - 03046 Cottbus
- Deutschland -

www.computing-science.de

Telefony

+ 48 - 508 929 491

+ 49 - 355 - 25395

+ 49 - 173 9392312

Email

epm@computing-science.eu